top of page
Søk

Hva er en kostholdsveileder/ernæringsrådgiver?

Oppdatert: 7. sep. 2021

Kostveileder, kostholdsrådgiver, ernæringsveileder, kostholdsveileder, ernæringsrådgiver eller ernæringsfysiolog*. "Kjært barn har mange navn"!

Jeg har fått mange spørsmål om hva dette egentlig er, og tenkte jeg skulle utdype litt. I utgangspunktet er dette en rådgiver eller veileder som har fullført en 3 årig bachelorgrad innen ernæring. Det betyr at man innehar kompetanse om sammenhenger mellom kosthold, næringsstoffer og helse, på cellenivå, individnivå og samfunnsnivå. En annen og viktig kompetanse er dette med å næringsberegne ernæringsbehov og gjøre analyser av kosthold. Samtidig skal man kunne vurdere tiltak og behov for et optimalt og næringsrikt kosthold tilpasset den enkelte.


Fagområdet ernæring, inkluderer kunnskap om kjemi, biokjemi, anatomi, fysiologi, sykdomslære, psykologi, kommunikasjon og vitenskapelig metode, samt beskrivelse og analyse av forekomst, årsaker og konsekvenser av ernæringsproblematikk. Sentralt i faget står offisielle anbefalinger for ernæring og kosthold. Disse anbefalingene er forskningsbaserte. Innsikt i vitenskapelige metoder innen medisinsk og ernæringsvitenskapelig forskning er grunnleggende i fagområdet, hvilket knytter det nært opp mot andre medisinske fag. Studiet fokuserer derfor på betydningen av ernæring og kosthold for helsen gjennom hele livsløpet, med særlig vekt på forebygging av livsstilsykdommer. Studiet har både et biologisk og et samfunnsrettet perspektiv og vektlegger kunnskap innen forebygging, kartlegging og behandling av ernæringsrelaterte tilstander hos friske personer i ulike befolkningsgrupper.
*Ernæringsfysiolog er nå en beskyttet tittel som er forbeholdt de som tok utdannelsen da den var 3-årig på Universitetet i Oslo (før 2007) eller de som har rett på tittelen "klinisk ernæringsfysiolog" (master).

Siste innlegg

Se alle
bottom of page